Chování psů

ZÁKLADNÍ NERVOVÉ PROCESY PSA

Nervová soustava je tvořena nervovou tkání, která představuje obrovská množství mikroskopicky malých částic nervových buněk, neboli neuronů. To znamená, že nervová buňka je základní jednotkou nervové soustavy. Nervová buňka se skládá z těla buňky, dále z většího počtu rozvětvených krátkých...

NEPODMÍNĚNÉ A PODMÍNĚNÉ REFLEXY

Přistupujeme k objasnění jedné z nejdůležitějších otázek teorie vyšší nervové činnosti mající mimořádný význam pro praktický výcvik psa. Bylo již uvedeno, že všechny nejsložitější formy práce mozku psa, které jsou základem veškeré jeho činnosti, jsou reflexního rázu. Bez pochopení učení o...

Útlumy jako nervové procesy

Bylo již poukázáno, že procesy vzruchu a útlumů jsou nejzákladnějšími nervovými procesy. Každá reflexní reakce závisí na vzájemném vztahu procesu vzruchu a útlumu. Dosti podrobné bylo vysvětleno, jak vznikají podmíněné reflexy a ze je nutné mnohonásobného opakování pokusu (cviku], aby podmíněná...

Psí nevychovanec

  PSÍ NEVYCHOVANEC V soužití psů s lidmi musí obě strany dodržovat stanovená pravidla. Nejzákladnějším předpokladem pokud možno nestresujícího soužití je takzvaný „základní výcvik“ psa. Koneckonců rodinného psa si přece chceme brát pokud možno všude s sebou. Dokonce i ta nejkrásnější...

Sociální chování psů MVDr. František Špruček, Ph.D.

  Sociální chování psů   Životní strategie Existuje jen jeden cíl: dlouho žít, pokud možno dost dlouho na to, aby jedinec stihl předat polovinu svých genů příští generaci. Toto je hlavní a univerzální cíl všech živých bytostí na této planetě. Strategií k dosažení tohoto cíle je...

Vrčení a kňučení

  VRČENÍ A KŇUČENÍ Hlasový projev v kombinaci s řečí těla napomáhá jednoznačnému určení nálady psa. Přestože některé rasy jsou hlučnější a zvuky vydávají častěji než jiní psi, základní charakteristiky hlasu včetně kňučení a vrčení jsou společné pro všechny rasy. Co váš pes říká? Vrčení je...

Agresivita psů

  Agresivita Ačkoliv je agresivita u psa velmi nepříjemným problémem, je třeba si připomenout, že agresivita patří do normálního repertoáru chování šelem psovitých - bez agresivity by pes nemohl přežít, umožňuje mu lovit, zařadit se do hierarchie smečky, ubránit sebe, své...

JAK SE PSI DOROZUMÍVAJÍ OČIMA

  JAK SE PSI DOROZUMÍVAJÍ OČIMA Psi používají zrak na potvrzení zpráv získaných od ostatních, bystřejších smyslů. Pohyb vidí zřetelněji než lidé a vidí i tam, kdy bychom my řekli, že je úplná tma. Na druhou stranu rozlišují daleko méně barev než lidské oko. Psi podobně jako lidé používají oči...