JAK SE PSI DOROZUMÍVAJÍ OČIMA

JAK SE PSI DOROZUMÍVAJÍ OČIMA

 

JAK SE PSI DOROZUMÍVAJÍ OČIMA

Psi používají zrak na potvrzení zpráv získaných od ostatních, bystřejších smyslů. Pohyb vidí zřetelněji než lidé a vidí i tam, kdy bychom my řekli, že je úplná tma. Na druhou stranu rozlišují daleko méně barev než lidské oko. Psi podobně jako lidé používají oči na vyjádření emocí, i upřený pohled může mít svůj význam.

Sdělování zpráv očima
Psi očima poskytují zprávy ostatním, byť tyto oční signály nemusí být pro člověka snadno čitelné. Oční kontakt během chvilky stanoví hierarchický vztah mezi dvěma psy. Dominantní jedinec při setkání hledí svému sokovi přímo do očí, zatímco podřízený pes pohledem uhne. Nicméně oční kontakt mezi lidmi a psy může být rozdílný. Pes se časem naučí že člověk, který se na něj upřeně dívá, nemusí nutně znamenat dominanci nebo hrozbu, a rovněž majiteli, kterého upřeně pozoruje jeho pes, nejspíš nic nehrozí, ale pozor na strnulý pohled doprovázený výhružným postojem či stažením uší k hlavě. To bývá známkou agrese!

- Upřený pohled je obvykle známkou dominance. Psi se rovněž upřeně dívají, když si nejsou jistí situací. Pozorují soupeře, než se rozhodnou, jak zareagují.
- Mrkání je uklidňující taktika používaná k zmírnění napětí
- Pes s přimhouřenýma očima je spokojený a uvolněný – obvykle to bývá zřetelně vidět při hlazení psa.
- Psi dávají najevo prostřednictvím očí spoustu emocí. Otvírají je doširoka, když se bojí nebo při náhlém leknutí, prázdný pohled znamená nudu, pohled stranou naznačuje rozpaky, stydlivost či hravost.

CO PES VIDÍ

Vidění psovi usnadňují dva druhy buněk umístěných na sítnici. Jedna skupina buněk má protáhlý tvar a reaguje při nedostatku světla. To umožňovalo předkům psa lovit za soumraku nebo při úsvitu, kdy jejich kořist byla nejaktivnější. Druhý typ buněk slouží k barevnému vidění. Těchto buněk mají psi mnohem méně, a proto mají hůře vyvinuté barevné vidění. Dodnes ale nevíme, zda jsou psi úplně barvoslepí či nikoli. Množství těchto dvou typů buněk způsobuje, že pes sice poběží za hozeným míčkem, ale má problém vidět ho, když k němu doběhne. Kromě těchto buněk má pes ještě zvláštní vrstvu umístěnou za sítnicí, která odráží světlo a tak zlepšuje noční vidění. Tato vrstva způsobuje, že se nám zdá, že psí oči ve tmě září, jestliže na ně posvítíme baterkou. Umístění očí je u různých ras odlišné a ovlivňuje rozsah jejich vidění. Periferní vidění je však u psů mnohem lepší než u lidí.

Z knihy: Jak porozumět svému psovi
Napsal: David Alderton
České vydání vydalo Nakladatelství Junior, s.r.o., 2005